معرفی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که به اختصار CINVU نامیده می‌شود، زیر مجموعه سازمان همکاری های اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی) مستقر می باشد.
شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با نام اختصاری کامستک (COMSTECH) است. میزبانی شبکه CINVU با جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه که پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی جهان اسلام است، برای تحقق عدالت درعرصه دانش و اندیشه با تعمیق و تثبیت آموخته‌ها تلاش می‌کند. دانشجویان، اساتید، دانشگاهها و نخبگان از طریق این شبکه می‌توانند با توجه به علایق و گرایش‌های خود در زمینــه‌های مختلف علوم، به عرضه توانمندی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی بپردازند.


 

وب سایت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام