اطلاعیه 1 - نکات مهم برای پژوهشگران
1398/10/02

از نویسندگان و پژوهشگران گرامی خواهشمند است پیش از ثبت نام و ارسال مقالات، نکات اشاره شده در زیر را با دقت مطالعه نمایند.

- پژوهشگران باید پیش از ارسال مقالات خود، ابتدا دستورالعمل تهیه مقالات را دانلود و مطالعه نمایند. مقالات باید مطابق دستورالعمل، آماده و ارسال شوند.
 
- مقالات باید در 2010 Microsoft Word آماده و ارسال گردند.
 
- در صورت نیاز به ویرایش یا اصلاح مقاله، از ثبت مقاله جدید خودداری نموده و نسخه اصلاح شده را جایگزین نسخه پیشین نمایید. برای ثبت درخواست ویرایش به منوی ویرایش مقاله مراجعه نمایید.
 
- جهت ارسال بیش از یک مقاله نیاز به ثبت نام مجدد نیست. در همان پنل کاربری خود می توانید سایر مقالات خود را ارسال نمایید. حداکثر تعداد مقاله ارسالی از هر پنل کاربری 4 عدد می باشد.
 
- در مقاله، پس از نام نویسنده، حتما باید وابستگی (Affiliation) نویسنده به دانشگاه یا موسسه خود، ذکر گردد.
 
- با توجه به صدور گواهی ها از اطلاعات پنل کاربری،حتما (نام،نام خانوادگی،عنوان مقاله و اسامی نویسندگان همکار) را بطور دقیق به زبان فارسی و انگلیسی در هنگام ثبت نام و ارسال مقاله رعایت نمایید.