مزایای شرکت در کنفرانس
1398/10/01

1- دریافت پذیرش مقاله کنفرانس پس از تایید نهایی و بارگذاری آن روی وب سایت حداکثر در 14 روز کاری.
2- ارائه گواهینامه حضور در همایش.
3- امکان چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی پژوهشی ، علمی تخصصی ، ISI و SCOPUS  (بعد از تایید هیات داوران).
4- نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس پایگاه دانش (Civilica).
5- نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس در پایگاه داده های علمی تمام متن(tpbin).
6- آشنایی با چهره های برتر علمی ملی و بین المللی.
7- قابلیت بهره مندی از گواهی نامه های بین المللی.
8- چاپ مقالات بصورت کامل در سی دی مجموعه مقالات.