اطلاعیه مهم : تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس
1400/05/02

احتراما، با عنایت به درخواست هاي مکرر پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم مبني بر ارائه فرصت بيشتر جهت ارسال مقالات خود به استحضار میرساند بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری کنفرانس، زمان برگزاری این کنفرانس به تاریخ 29 شهریورماه 1400 موکول شد. بر این اساس مهلت ارسال اصل مقالات و ثبت نام نهایی، به ترتیب تا  01 و 06 شهریورماه تمدید شد. امید است پژوهشگران گرامی فرصت کافی برای نگارش مقاله و ارسال آن به کنفرانس را داشته باشند. 
با تشکر از صبوری همه عزیزان که ما را در برگزاری هر چه بیشتر و پر بارتر این کنفرانس یاری می نمایید.
امید است به تعویق افتادن این کنفرانس، فرصت خوبی را برای دریافت نظرات و مقالات ارزشمند متخصصان و پژوهشگران فراهم آورد که راهگشای مشکلات کشور باشد.

باتوجه به محدودیت های کرونایی کشور گرجستان در صورتی که تا شهریور ماه محدودیت ها لغو نشود کنفرانس بصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
باتوجه به تغییر تاریخ کنفرانس گواهی موقت برای اندسته از پژوهشگرانی که نیاز به گواهی دارند صادر می شود.تاریخ های مهم:::
تاریخ برگزاری کنفرانس:  29 شهریورماه 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:  01 شهریورماه 1400
آخرین مهلت ثبت نام نهایی: 06 شهریورماه 1400