اطلاعیه 6 - تکمیل اطلاعات نویسندگان در پنل کاربری
1400/04/12
 

پژوهشگران گرامی با توجه به اینکه گواهی ها از اطلاعات وارد شده در پنل کاربری صادر می شوند نسبت به اصلاح اطلاعات پنل کاربری اقدام کنید. 


آخرین مهلت اقدام برای ویرایش اطلاعات 10 مرداد ماه 1400

 

 


نکات مهم :

گواهی ها به زبان فارسی و لاتین خواهد بود. اطلاعات فارسی و لاتین تکمیل شود.

اطلاعات درج شده در مقاله با اطلاعات پنل کاربری یکسان باشد.

تمامی اطلاعات نویسندگان تکمیل شود.

در صورتی که چند مقاله دارید باید اطلاعات تک تک مقاله ها وارد شود.

در صورتی که عنوان مقاله ثبت شده در پنل کاربری با عنوان مقاله در فایل ورد مغایرت دارد عنوان صحیح را به ایمیل درج شده در اطلاعیه درخواست ویرایش همراه با کد مقاله ارسال کنید.

بعد از صدور گواهینامه به هیچ وجه گواهینامه اصلاح نمی شود.


مراحل اقدام برای ویرایش اطلاعات پنل کاربری :::

مراجعه به پنل کاربری 

منوی ویرایش و وضعیت داوری مقالات (وضعیت مقاله :  پذیرش نهایی)

ارسال اطلاعات کامل نویسندگان طبق فرمت زیر به شماره واتس آپ دبیرخانه.

پس از اصلاح توسط دبیرخانه پیام ویرایش انجام شد برای شما ارسال می شود با مراجعه به پنل کاربری و بررسی اطلاعات اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که مشکلی داشتید با شماره واتس آپ دبیرخانه در ارتباط باشید.

 

شماره واتس آپ دبیرخانه: 09902936615

 

فرمت پیام ارسالی:

کد مقاله: MT04-.............

مشکل:

-------------مشخصات نویسنده مسئول:-------------

آدرس ایمیل نویسنده مسئول:

نام و نام خانوادگی فارسی:

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

وابستگی سازمانی فارسی:

وابستگی سازمانی انگلیسی:

-------------مشخصات نویسنده اول:-------------

آدرس ایمیل نویسنده مسئول:

نام و نام خانوادگی فارسی:

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

وابستگی سازمانی فارسی:

وابستگی سازمانی انگلیسی:

-------------مشخصات نویسنده ..........:-------------

آدرس ایمیل نویسنده مسئول:

نام و نام خانوادگی فارسی:

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

وابستگی سازمانی فارسی:

وابستگی سازمانی انگلیسی: