معرفی کنفرانس

سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاه شناسان و پژوهشگران، تعداد گونه های گیاهی ایران در حدود 8000 گونه است که از نظر تنوع گون های حداقل دو برابر قاره اروپاست.

تحقیقات نشان داده است که بیشاز 2300 گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادوی های و آرایشی- بهداشتی هستند. به علاوه 1728 گونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومی ایران می باشند، منحصرا در سرزمین ایران رویش کرده و به عنوان یك ظرفیت انحصاری در کشور محسوب میشوند. حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از 60 میلیارد دلار در سال 1996 به 140 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش یافته است و بر اساس پیش بینی بانك جهانی در سال 2050 گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود 5000 میلیارد دلار خواهد رسید.

در اکثر کشورهای توسعه یافته، طب سنتی در ابعاد مختلف تحت حمایت دولت قرار گرفته و سهم خوبی از تأمین سلامت مردم را در سیستم سلامت کشور به عهده گرفته است. طب سنتی چین 40 درصد خدمات بهداشتی- درمانی را در این کشور بر عهده دارد؛ پوشش بیمه های هزینه درمان، دارو و خدمات طب سنتی در ژاپن، چین، کره و ویتنام به صورت کامل است و در کشورهای آلمان، استرالیا، نروژ، انگلستان، کانادا و آمریكا قسمتی از هزینه ها توسط سازمانهای بیمه پرداخت می شود.

با توجه به افزایش حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی و فرآورده های آن، پیشینه غنی ایران در طب سنتی و نیز اینكه در نقشه جامع علمی کشور، گیاهان دارویی در اولویت الف حوزه علوم پایه و کاربردی و طب سنتی در اولویت ب حوزه سلامت قرار گرفته اند، بدیهی است برای هدایت حرکت احیاء و توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی ایران با استفاده بهینه از تمامی منابع ملی، داشتن یك سند علمی که به همه نكات لازم توجه کافی مبذول داشته باشد امری واجب و اجتناب ناپذیر است.

تاکنون گردهمایی های متعددی پیرامون مسائل مختلف کشاورزی ارگانیک، گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی و داروسازی سنتی و ضرورت تبادل نظر منظم صاحب نظران این حوزه شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایه دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه های مختلف کنفرانس فوق را برگزار خواهد کرد. رویكرد شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان در برگزاری این کنفرانس، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی وحرفه ایی، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یك سو و افزایش خود باوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد. امید است با همكاری و حمایت سایر ارگانهای اجرایی و علمی کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققان عزیز کشورمان در راستای توسعه و ترویج علم و فنون بنیادین بمنظور بستر سازی زمینه های پژوهشی در حوزه علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی برای جامعه و مردم ایجاد نمود.